Uwcasso is een incassobureau dat gespecialiseerd is in de incassomarkt en beschikt nationaal en internationaal over veel ervaring en kennis. Voor incasso van bedrijf op bedrijf alsmede incasso van bedrijf op particulier (nationaal & internationaal) bent u op het juiste adres. Door persoonlijk contact met de debiteuren kunnen we deze in verschillende categorien verdelen zodat we kunnen bepalen wat de snelste en goedkoopste mannier is om uw vordering te innen.

Ervaring leert ons dat elk debiteur appart aangepakt moet worden. Uwcasso zorgt er dan ook voor dat u een goede relatie behoudt met uw klant, dat de betalingsmoraal van uw debiteuren veranderd en voorkomt hoge kosten door de gang naar de rechter te voorkomen.

Uw specialist in
creditmanagement

 

Acceptatie vorderingWerkwijze uwcassoJuridische procedureDiscreet en nauwkeurigDebiteuren bezoek

Acceptatie vordering

Wij verrichten uitsluitend werkzaamheden voor bedrijven die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

U dient, alvorens de vordering uit handen te geven, de debiteur schriftelijk aan te manen voor het totaal verschuldigde bedrag.

Tevens geeft u aan dat bij het uitblijven van betaling een incassobureau zal worden ingeschakeld en dat de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten en rente zullen worden verhaald op uw debiteur.

Werkwijze uwcasso

Zoals elk incassobureau starten wij met het versturen van een sommatie. Krijgen we geen reactie of is de reactie niet naar onze zin dan zal onze buitendienstmedewerker een bezoek brengen bij de debiteur.

Tijdens deze bezoek zal onze ervaren medewerker er voor zorgen dat het bedrag zo snel mogelijk betaald wordt met behoud van goede klantrelatie.

 

Juridische procedure

Heeft uw debiteur tijdens ons buitengerechtelijke traject niet of niet geheel betaald, dan heeft u nog altijd de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Ook deze procedures kunt u met een gerust hart bij ons neerleggen wij werken samen met gespecialiseerde advocaten met nationaal en internationaal jarenlange ervaringen.

Wij kennen de gerechtelijke wegen en we kunnen u hierbij uitstekend ondersteunen.

Discreet en nauwkeurig

‘no-cure-no-pay’

In tegenstelling tot vele andere incassobureaus werken wij niet op ‘no-cure-no-pay’ basis.

Door een betaling van een bedrag aan dossierkosten krijgt u de garantie dat uw vordering nauwkeurig bekeken wordt en voorkomt hiermee dat u al snel uw vordering als ‘minnelijk niet haalbaar’ terugkrijgt.

Wij willen voorkomen dat u de lange en vaak kostbare gang naar de rechtbank moet maken.

Debiteuren bezoek

Ten tijde van dit onderhoud ligt de nadruk uiteraard op het behalen van een, voor u zo positief mogelijk, resultaat.

Tevens zal er echter alles aan gedaan worden om de relatie met uw debiteur in stand te houden. Door op een tactische manier te bemiddelen, kan er niet alleen resultaat worden gehaald, maar tevens begrip worden gekweekt voor de ondernomen incasso-actie. Hierbij kiezen wij voor direct, persoonlijk contact. Ervaring heeft ons geleerd dat persoonlijk contact bij uitstek geschikt is om een debiteur over de streep te trekken. Wij geven debiteuren niet de gelegenheid tot vage schriftelijke of telefonische toezeggingen, waardoor er veel kostbare tijd verloren gaat. Mocht ook dit onderhoud niet tot het gewenste resultaat leiden, dan volgt er binnen drie dagen een verhaalsinformatierapport met de mogelijkheid de kwestie juridisch aanhangig te maken.

Bij ons geen ellenlange rapportages. U wilt weten of er geld binnen is en zo ja, hoeveel. Omdat wij ons beperken tot een relatief klein aantal opdrachten per periode, kunnen wij elke vordering te aandacht geven die het nodig heeft en wordt de vordering dus niet ‘stilgelegd’ omdat een opdrachtgever met veel opdrachten ‘voordringt’.